Siivous

Siivous on tärkeä osa asumista: kodin kaikkia tiloja siivotaan. Siivouksen tarve voi tietysti vaihdella huomattavasti eri tiloissa käyttäjien määrän, käyttötarkoituksen tai tilan käyttöasteen mukaan.

Siivousvälineet säilytetään siivouskomerossa tai varastossa. Materiaalivalinnat vaikuttavat pintojen puhdistettavuuteen ja kestävyyteen. Pintamateriaalien valinta vaikuttaa myös puhdistusaineiden käyttöön ja rakennusosien korjausväliin, ja siten siivouksen välilliset vaikutukset ovat merkityksellisiä ekotehokkuuden kannalta.

Suunnittelussa kannattaa valita helposti puhdistettavat ja kestävät materiaalit. Puhdistusaineet siirtyvät yleensä jäteveden mukana luontoon, joten harkituilla materiaalivalinnoilla voi parhaimmassa tapauksessa jopa vähentää vesistöjen kuormituksen määrää.

Siivous liittyy siis kiinteästi pintamateriaalien uusimistarpeeseen ja siten tuotteiden käyttöikään. Helposti puhdistettava, puhdistuksessa myös ulkonäkönsä säilyttävä pintamateriaali pidentää tuotteen tai rakennusosan käyttöikää.  

2toiminnot_siivous 2toiminnot_siivous-2

Huolto ja korjaukset

Ekotehokkuuden kannalta on suunnitteluvaiheessa tärkeää arvioida asunnon huolto- ja korjausmahdollisuudet. Materiaali- ja tuotevalinnoilla voidaan vaikuttaa huomattavasti rakennuksen ja sen osien huolto- ja korjaustarpeisiin sekä elinkaareen. Huollon voi suorittaa joko asukas itse tai ammattilainen.. Mahdollisuus huoltaa tai korjata itse on useimmiten ekotehokasta, mutta tietyt kunnostustoimenpiteet vaativat alan ammattilaisen. Ammattilaistyön etuna voivat olla muun muassa työn tehokkuus ja paremmat kierrätysmahdollisuudet.

Jo suunnittelun yhteydessä tulisi vertailla tuotteiden ja materiaalien huoltomahdollisuuksia erityisesti huoltovälin kannalta. Rakennuksen käytön aikana ohjeita on syytä noudattaa laitteiden ja koneiden osalta mutta rakennusosien tai -materiaalien huollon, korjausten ja vaihdon tulisi perustua yhtä lailla tapauskohtaiseen arviointiin. Paikallinen pienilmasto, julkisivun suuntaaminen eri ilmansuuntiin, valaistusolosuhteet yms. tekijät vaikuttavat usein huomattavasti esimerkiksi ikkunoiden ja ulkoseinien kulumiseen. Tällöin vain korjausta tarvittavan osan vaihtaminen on osa ekotehokkuutta. Sellaista ei kannata korjata, mikä ei ole rikki.