Säilytystarpeet ovat hyvin monentyyppisiä, ja melkein jokaiseen huonetilaan on tarve järjestää säilytystilaa ja -kalusteita. Tavarat, joita säilytetään, voivat olla hyvin erilaisia, ja eri tiloissa tarvitaan erilaisia säilytysjärjestelmiä. 2toiminnot_sailytys-4

Yleisiä ohjeita:

1. Säilytysaika ja käyttö

Varastoitavan tavaran säilytystarve vaihtelee sen mukaan, kuinka usein tavaraa tai esinettä käytetään. Osaa tavaroista tarvitaan päivittäin, osaa viikottain tai harvemmin. Esimerkiksi monet vaatteet ja urheiluvälineet ovat kausiluontoisia. Lisäksi säilytettävänä voi olla jo käytöstä poistettuja tai muuten tarpeetonta tavaraa.

Erityisesti harvoin käytettävien tavaroiden säilytykselle on yleensä monia vaihtoehtoja. Käytöstä poistettujen tavaroiden kierrättämistä kannattaa myös harkita, kun arvioidaan tarvittavan varastotilan määrää.

2. Säilytyslämpötila

Monet tavaroista voidaan säilyttää huonelämpötilaa alhaisemmissa lämpötiloissa. Mikäli varastotilaa ei tarvitse lämmittää, tai lämpötila pidetään erityisesti talvisaikaan alhaisena, voidaan saavuttaa selvä säästö energiankulutuksessa.

Autoa, urheiluvälineitä, käytöstä poistettuja vaatteita, leluja tms. ei ekotehokkuuden kannalta ole tarkoituksenmukaista säilyttää huonelämpötilassa, vaan puolilämpimässä tai jopa kylmässä tilassa riippuen esineiden materiaalista ja esimerkiksi kosteudenkestokyvystä. Kylmän tai viileän ullakon tai autotallin käytönaikainen energiankulutus on minimaalista, ja tila voi toimia lämpötilavaihteluita tasaavana puskurivyöhykkeenä rakennuksessa.

3. Kalusteiden toimivuus ja muunneltavuus

Hyllyjärjestelmien tyyppi, syvyys ja korkeus vaikuttavat siihen, kuinka tehokkaasti säilytystila voidaan hyödyntää, ja kuinka paljon tilaa kokonaisuudessaan tarvitaan. Erityisesti suurten, harvoin käytettyjen esineiden varastoinnissa tulisi hyödyntää tilankäytön kannalta tehokkaita ratkaisuja.

2toiminnot_sailytys3

 Vaatehuone >>