Perheasunnoissa on yleensä tarve useammalle wc-tilalle. Useiden pesutilojen (suihku, kylpy) rakentaminen ei sen sijaan ole useinkaan tarpeellista. Pesutilojen käyttö on moniin muihin tiloihin verrattuna lyhytaikaista. Ekotehokkuuden tavoitteet voidaan saavuttaa suunnittelemalla tilat toimiviksi. Esimerkiksi kahden pesualtaan rakentaminen yhteen tilavaan pesuhuoneeseen on suositeltavampi vaihtoehto kuin kahden erillisen pesuhuoneen rakentaminen. Erillinen pukuhuonekaan saunan yhteyteen ei ole välttämättä tarpeellinen, vaan pukutilana voidaan käyttää esimerkiksi työhuonetta, vaatehuoltotilaa tai sijoittaa pesuhuoneeseen pukeutumistilaa.

 

Pesutiloja tulisi tarkastella kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon myös muun muassa vaatteiden pesu-ja kuivaustarve sekä erilaisten käyttäjien tarpeet. Pesutilojen suora yhteys ulkotiloihin voi helpottaa lapsiperheiden arkea, ja ekotehokkuutena voi ehdottomasti pitää ulkokuivauspaikan luontevaa käyttömahdollisuutta. Ulkokuivaus on tietysti koneellista kuivausta ekologisempi vaihtoehto.

 2toiminnot_pesu-ja-hygienia

Veden käyttöön ja lämmitykseen liittyviä ekotehokkuustekijöitä on monia. Jo suunnittelun alkuvaiheessa tulisi pohtia eri vaihtoehtojen soveltumista käyttäjän tarpeisiin ja järjestelmien joustavuutta eri käyttötilanteissa. Usean hengen talouksissa veden lämmitys voi kuluttaa huomattavan määrän energiaa. Jäteveden ja sen mukana kulkeutuvien erilaisten pesuaineiden johtaminen ympäristöön joko tontilla tai kunnallisen viemäriverkoston välityksellä on niin ikään suunnittelussa huomioonotettava seikka.

Sauna on Suomessa pesutiloihin liittyvä erityiskysymys. Se rakennetaan lähes kaikkiin asuntoihin. Kerrostaloissa sauna on käytännössä aina sähkölämmitteinen, ja pientaloissakin sähkölämmitys on nykyisin entistä tavallisempi saunan lämmitysmuoto puulämmityksen sijasta. Saunan kuluttama energia on suorassa suhteessa tilavuuteen, ja suunnitteluvaiheessa pitäisikin arvioida kuinka monen hengen saunaa asunnossa tosiasiassa tarvitaan. Ekotehokas saunamalli voi olla parin hengen piensauna. Käytännössä jo pesu- tai pukutilojen koko voi rajoittaa suurempien ryhmien yhtäaikaista saunomista. Kerrostalojen pienasuntoja suunniteltaessa saunan tarpeellisuutta kannattaa harkita, kun saunan vaatimalle tilalle voisi pienissä tiloissa löytää tarpeellisempaakin käyttöä.

 

Kylpyhuone >>