Makuuhuoneiden tärkein tehtävä on tarjota tila levolle. Pienasunnoissa makuuhuoneen sijasta asunnossa voi olla vain oleskelutilaan liittyvä makuusyvennys.

Makuuhuoneessa vietetään noin kolmasosa vuorokaudesta, joten tilan ilmanlaatuun ja rauhallisuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Yleisiä ohjeita

1. Muunneltavuus

Mahdollisuus muuttaa makuuhuone muuhun käyttöön, esim. työ- tai vierashuoneeksi, ja yhdistää tai jakaa huoneita, lisää ekotehokkuutta. Makuuhuoneiden määrän kasvaessa tulee entistä tärkeämmäksi pohtia makuutilojen liittymistä vaatesäilytys- ja pesutiloihin. Tilojen muuntelumahdollisuus on tärkeää esimerkiksi perheen koon kasvaessa tai silloin, kun perheen lapset muuttavat pois kotoa.

Pesutilojen liittäminen jokaisen makuuhuoneen yhteyteen on ekotehokas ratkaisu lähinnä siinä tapauksessa, että osa makuuhuoneista voidaan erottaa omaksi sivuasunnoksi vaikka vuokralaiselle tai perheenjäsenelle. Ennen kuin pesutilojen määrää lisätään, kannattaa pohtia niiden käytön porrastamista perheenjäsenten kesken.

2toiminnot_lepo

2. Viihtyisyys

Makuuhuoneessa vietetään noin kolmasosa vuorokaudesta, joten tilan ilmanlaatuun ja rauhallisuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tilan ilmanlaatua, lämpötilaa, kosteutta ja ääneneristystä on syytä suunnitella tarkasti. Huoneen lämpötila voi yleensä olla tavallisia oleskelutiloja alhaisempi. Koneellinen ilmanvaihto on tehokas, mutta perinteinen luonnollinen tuuletus ikkunan kautta on myös viihtyisyyttä lisäävä tekijä. Koneellinen ilmanvaihto saattaa myös kuivattaa ilmaa, jolloin tarvitaan erillistä ilman kosteutusta.

Makuuhuoneen tulisi tarjota rauhallinen tila levolle, ja huoneen ääneneristys on hyvä huomioida. Hyvin ääntä eristävä ikkuna on etenkin meluisilla paikoilla tärkeä. Joskus voi olla tarpeen parantaa myös makuuhuoneiden välistä ääneneristystä. Ilmanvaihtolaitteiden melutaso tulisi olla mahdollisimman alhainen.

 Makuuhuone >>