Asukkaan elämäntapojen ja toimintamallien ja -käytäntöjen tunteminen on ekotehokkaasti muunneltavan asunnon suunnittelun lähtökohta. Asunnon on sovelluttava joustavasti asukkaan eri elämänvaiheisiin ja asukkaiden vaihtumiseen. Tila ja toiminta eivät ole kiinteästi sidoksissa toisiinsa.

Tilojen käyttötarkoitusta on voitava muuttaa helposti rakennuksen elinkaaren aikana, ja tilojen jakamiseen tai yhdistämiseen tulisi olla monia vaihtoehtoja toiminnallisten tarpeiden muuttuessa. Tilankäytön tehokkuutta lisää tilojen monikäyttöisyys. Tämä antaa mahdollisuuden varata riittävästi tilaa asumisen tärkeimmille toiminnoille.

Asumisen toiminnat voidaan jakaa toimintoihin, jotka koskettavat kaikkia tiloja ja toimintoihin, jotka tapahtuvat yleensä lähes pelkästään yhdessä tilassa tai huoneessa. Esimerkiksi säilytykseen ja siivoukseen kuuluvat asiat ovat yleisiä tilankäyttöön liittyviä kysymyksiä, kun taas ruoanlaitto liittyy pääasiassa keittiöön. Asuntojen yhteisten tilojen käyttömahdollisuudet vaikuttavat yksittäisenkin asunnon suunnitteluun. Säilytyksen, pesun tai ruoanlaiton toiminnat voi ratkaista ekotehokkaasti myös korttelitasolla.

Huonekohtaiset suunnitteluohjeet löytyvät Tilat-otsikon alta.