TOIMIVUUS

 • ikkunallinen sauna, jonka suunnittelussa otettu huomioon käyttäjien turvallisuus
 • mikäli pesuhuoneessa on amme, näköyhteys saunasta
2tilat_sauna 2toiminnot_pesu-ja-hygienia-2

ELINKAARIASUMINEN

 • lapsiperheen tarpeet
 • kiukaan tulee olla kaiteen tai ritilän takana, ettei horjahtava lapsi osu siihen
 • lauteiden suunnittelussa huomioitava, että lapset istuvat usein keskilauteella ja haluavat mahdollisesti viereensä pesuvateja
 • saunasta tulee olla näköyhteys kylpyammeeseen, jotta saunovat aikuiset voivat pitää kylpeviä lapsia silmällä
 • lattia ei saa olla liian liukas
 • saunan oven tulee olla helposti avattavissa
 • lattian tulee olla helposti puhdistettavissa
 • senioriperheen tarpeet
 • kannattaa suosia mahdollisimman matalaa kiuasta, jotta keskilauteen korkeus saadaan vastaavasti mahdollisimman alhaalle; tämä helpottaa lauteille nousua
 • sauna tulee voida tarvittaessa valaista hyvin, jotta heikkonäköinen hahmottaa sen helposti
 • saunaan tulee mahdollisuuksien mukaan varata tila auttaa saunoja lauteille ja lauteilta

EKOTEHOKKUUS

 • yleissuunnittelu
 • rakenteet tulee suunnitella siten, että pintamateriaalien vaihtaminen ei vaurioita alla olevia kerroksia ja aiheuta tarpeetonta korjaustarvetta
 • kiukaan lämmön hyödyntäminen esim. vesivaraajan lämmittämiseen tulee tutkia tapauskohtaisesti
 • materiaalit
 • on kiinnitettävä huomiota materiaalien ympäristöselosteisiin: paljonko energiaa ja hiilidioksidipäästöjä a) raaka-aineen tuottamiseen, b) tuotteen valmistukseen ja c) tuotteen kierrätykseen sitoutuu suhteessa tuotteen elinkaareen ja hintaan
 • materiaalien huoltoväli ja korjattavuus on yksi ekotehokkuuden kriteeri
 • pinnoissa kannattaa käyttää runsaasti pintakäsittelemätöntä puuta, sillä se tasaa tilan kosteutta ja parantaa löylykokemusta
 • koneet ja laitteet
 • valaistus: led-valot säästävät sähköä
 • kiukaan koko määritellään saunan tilavuuden mukaan
 • puukiukaan tulee olla vähän pienhiukkasia tuottava
 • huollettavuus
 • pintojen ja kalusteiden tulee olla pääasiallisesti asukkaan itsensä huollettavissa
 • pintojen haitallisten VOC-päästöjen minimointi on tärkeää, suosittava M1-päästöluokan materiaaleja
 • muuntojoustavuus
 • tila voitava muuttaa infrapuna- tai höyrysaunaksi