Tästä osiosta löydät asunnon päätilojen suunnitteluohjeet.

Jokaisesta tilasta on esitetty toiminnalliset vähimmäisvaatimukset sekä suosituksia tilan ekotehokkuuden ja elinkaaren muuntojoustavuuden parantamiseksi.

Hyvän ja ekotoimivan tilan suunnittelu alkaa tutustumalla käyttäjän tarpeisiin. Niiden mukaan mitoitetaan toiminnot ja vasta sen jälkeen tehdään varsinainen tilasuunnittelu. Muista myös kiinnittää huomiota tilan materiaaleihin ja varusteisiin, sillä niillä on keskeinen vaikutus kokonaishiilijalanjäljen kannalta.