Ekotoimivan kodin suunnitteluprosessi eroaa tavanomaisesta ainoastaan ekotoimivuuden tarvekartoituksen ja toiminnallisen mitoituksen puolesta.

Ekotoimivuuden tarvekartoitus tarkoittaa käyttäjän toiveiden ympäristövaikutusten selvittämistä. Käytännössä tämä voidaan tehdä haastattelemalla käyttäjät esivalmistellulla lomakkeella. Tämän jälkeen haastattelutiedot verrataan suunnitteluohjeisiin. Summana saadaan ekotoimiva koti.

Toiminnallinen mitoitus tarkoittaa perinteistä tilaohjelman laadintaa ja tilamitoitusta edeltävää vaihetta. Neliömetrien laatu on oleellisempaa kuin niiden määrä. Kun kodin toiminnot suunnitellaan käyttäjän tarpeista lähtien – oikomatta suoraan tilaohjelman laatimiseen – saadaan lopputuloksena tehokkaammin toimiva asunto ja laadukkaampia neliöitä.

 suunnitteluprosessi

 Kuva: Ekotoimivan kodin suunnitteluprosessi