Ekotoimivuus on monialainen käsite. Tässä osiossa on kuvattu sen taustalla olevat periaatteet. Ekotoimivuus syntyy näiden tekijöiden summana.

suunnitt

 

KODIN EKOTOIMIVUUS

Kodin ekotehokkuus = kodin tuottama hyöty / kodin kuluttamat luonnonvarat

Kodin ekotoimivuus = toimivuus / ympäristökuorma

 

 

Toimintoja koskevat suunnitteluohjeet löydät täältä.

 

Tiloja koskevat suunnitteluohjeet löydät täältä.