Hulevesien käsittely

 kartanonkoski2_2-2

 Hulevesiä voidaan mm. viivyttää avouomissa ja imeyttää painanteisiin

 

 • Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiin luetaan myös perustusten kuivatusvedet
 • Kuivatuksen suunnittelun integrointi pihasuunnitelman kanssa mahdollistaa toimivan kokonaisuuden syntymisen
 • Läpäisevillä mailla selvitetään vesien imeyttämisen mahdollisuudet tontilla
 • Suunnitellaan sadeveden viivytys ja säilytysrakenteita, kuten kosteikkopainanteita, puutarhalampia ja –altaita, kasteluvesialtaita tai –kaivoja, maanalaisia hulevesikasetteja ja –tunneleita
 • Sadeveden säilytyksessä huomioitava, että vesi saadaan helposti kasteluvesikäyttöön
 • Hulevesien vähimmäismitoituksena voi pitää kuutiometrin tilaa/rakennettu neliö (rakennusten ja läpäisemättömien ulkopäällysteiden peittämä ala)
 • Lisätietoa hulevesien hallinnasta: www.ymparisto.fi/hulevesi

 

Maarakentaminen

 • Rakentamisen korkojen suunnittelulla vaikutetaan syntyvien kaivumassojen määrään
 • Suunnitellaan syntyvien massojen käsittely ensisijaisesti tontilla
 • Peltotonteilla luontevaa tasainen täyttö vallien ja kukkuloiden sijaan
 • Selvitetään poiskuljetettavien maamassojen hyötykäytön mahdollisuudet
 • Selvitetään mahdollisuudet kasvualustojen rakentamiseen maanparannuksen keinoin maamassojen vaihdon sijaan
 • Esiin tulevien luonnonkivet käytetään tontilla esim. luonnonkiviryhminä tai muureina
 • Savimaalla kasvualustojen alle tehdään salaojitus tai salaojakerros karkearakeisesta aineksesta

 

Pihan päällystemateriaalit

 

 pihan_paallysteet

Eläväisesti ladottua noppakiveystä, jonka saumoihin mahtuu sammalta.

 

 • Rakennuksen vierustäyttö tehdään routimattomista materiaaleista, niihin on hyvä yhdistää käytävien routimattomat päällysrakenteet
 • Harkitaan päällystettävän pinta-alan määrä toimivuuden kannalta optimiksi
 • Sora- ja kivituhkapinnat sekä nurmikivet mahdollistavat veden imeytymistä maahan, jonkin verran myös betoni- ja luonnonkiveykset ja laatoitukset tehtyinä leveillä tai nurmisaumoilla
 • Luonnonkivi on ikuinen (elinkaari)
 • Sora on uusiutumaton luonnonvara
 • Käytetään rakentamisen sivutuotteena syntyvää kiviainesta
 • Puu päällystemateriaalina on elinkaareltaan kivi- ja betonimateriaaleja lyhyempi, mutta toimii hiilivarastona ja maatuu tai voidaan polttaa käytön jälkeen
 • Puupäällysteiden ekologisuuteen vaikuttavat: puulaji, kotimaisuus ja käsittelytavat