huolto_leikkuu

  • Leikattavaa nurmikkoa ja lannoitettavia istutuksia ei uloteta avoveteen saakka
  • Valikoimissa on ruohonleikkuri, joka murskaa leikkuujätteen paikalleen, jolloin ei synny leikkuujätettä ja kasvimassan ravinteet jää nurmikolle luontaiseen kiertoon
  • Käytettäessä keräävää ruohonleikkuria ruohosilppu käytetään katteeksi tai kompostoidaan
  • Sammaloitunutkin nurmikko on hyvä maanpeite, jos nurmikolla ei ole paljoa kulutusta
  • Kompostointi on pientaloissa kokonaistaloudellinen tapa hoitaa biojätehuolto 
  • Kompostimullalla parannetaan rakennettujen istutusalueiden ja viljelyalueiden kasvualustoja, joka vähentää lannoittamisen tarvetta ja parantaa maan humuspitoisuutta
  • Lannoitetaan vain tarvittaessa ja käytetään luonnonmukaisia lannoitteita
  • kastellaan talteen kerätyllä sadevedellä
  • Huolehditaan, että vieraslajit eivät pääse leviämään tontin ulkopuolelle
  • Kasvitautien ja –tuholaisten torjunta tehdään luonnonmukaisin keinoin; lisätietoa  

 

huolto_kastelu

Käytä tontin omaa kaivoa ainakin kasteluveden ottoon, jos sellainen on. 

 

Kompostointi

Kompostointi on happea, kosteutta ja ravinteita vaativien pieneliöiden (mm. bakteerit, sienet ja sädesienet) avulla tapahtuvaa eloperäisen aineen lahottamista kivennäissuoloiksi ja humukseksi. Kompostoinnin yhteydessä muodostuu hiilidioksidia, lämpöenergiaa ja vettä. Sama tapahtuu luonnossa elollisen jätteen maatuessa. Kompostorissa, ihmisen ohjailemana, maatuminen on vain huomattavasti nopeampaa.

Kotitalouksien jätteestä noin kolmasosa on biojätettä. Kompostoimalla kiinteistössäsi syntyvät biojätteet säästät jätehuoltomaksuissasi. Omatoiminen biojätteen kompostointi on myös ekologisesti järkevä vaihtoehto. Kun biojäte kerätään, käsitellään ja lopputuote hyödynnetään syntypaikalla, jätettä ei tarvitse kuljettaa eikä käsitellä muualla. Näin säästyy luonnonvaroja. Lisäksi kompostoija saa lannoitetta /maanparannusainetta pihamaalleen. Kompostiin viedyt biojätteet eivät haise kiinteistön jäteastiassa ja jäteastian tyhjennysväliä voi harventaa. Keskimäärin noin kolmasosa kotitalouden jätteestä on biojätettä.

Keittiöjäte kompostoidaan haittaelämien pääsyltä suojatussa lämpöeristetyssä kompostorissa. Puutarhajätettä voi kompostoida eristämättömässä kompostorissa, lautakehikossa tai vastaavassa. Kompostointia koskevia säädöksiä löytyy kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksistä.

Lisätietoja kompostoinnista mm. http://www.martat.fi/neuvot_arkeen/ymparisto/komposti/

 

komposti

Kompostiin on lisättävä myös kuiviketta.

 

 komposti2

Kurpitsa viihtyy mainiosti puutarhajätekompostin päällä.