Rakennettu ympäristö on ekosysteemi, jossa näkyy ihmisen vaikutus eliöstöön. Näkyvintä tämä on kasvillisuuden osalta. Ekotoimivassa puutarhassa säilytetään mahdollisuuksien mukaan osa tontista luonnollisena elinympäristönä. Rakennettavassa ympäristössä huomioidaan ekologiaan kuuluvat luontaiset tekijät.

Ekotoimivassa elinympäristössä on huomioitu luonnonkiertoon kuuluvien ravinteiden ja veden kierto. Ympäristön eliöstö on ekotoimivuuden kannalta tärkeä. Kasvillisuus sitoo hiiltä ja tuottaa happea. Puuvartinen kasvi toimii hiilen pitkäaikaisena varastona ns. hiilinieluna. Hyönteiset toimivat kasvien lisääntymiselle elintärkeinä pölyttäjinä. Madot ja sienet toimivat eloperäisen aineksen, kuten puiden lehtien, hajottajina. Ekotoimivat ratkaisut näkyvät esimerkiksi hulevesien luontaisen kiertokulun mahdollistavana käsittelynä tai kompostoinnin tuomana ravinteiden kiertona. Ekotoimivuutta voidaan lisätä myös vähemmän käytettyjen ratkaisujen avulla. Esimerkiksi viherkatolla voidaan lisätä kasvillisuuden pinta-alaa ja viivyttää sadevesiä.

piha

Rakentamisen ja kasvillisuusalueiden sijoittamisella sekä maastonmuotoilulla vaikutetaan pienilmaston oloihin. Tuulensuojainen etelä–lounas-piha tarjoaa ilmasto-oloissamme lämpimimmän kasvupaikan ja pisimmän kasvukauden. Tuulelta ja melulta suojatut ulkoalueet houkuttavat käyttämään pihaa. Viihtyisällä ulkoalueella voi olla paljon toimintoja, kuten oleskelu, ruokailu, pelaaminen ja leikkiminen. Näiden toimintojen käyttöastetta lisäävät erilaiset katokset, avoimet ja lasitetut terassit. Samalla asunnon ulko- ja sisätilojen välinen jyrkkä raja lievenee.

 

yleiskuva