www.lassila-tikanoja.fi

lt1

Rakennusjätteiden lajittelu kannattaa

Rakentamisessa ja remontoinnissa syntyvien jätteiden paljous saattaa yllättää ja herättää kysymyksen, miten rakennusjätteistä pääsee ympäristön kannalta parhaiten eroon. Paras tapa on tehokas lajittelu. Se säästää ympäristön lisäksi rahaa, sillä jätelajeista kallein on rakennussekajäte, kun taas jotkin materiaalit, kuten kipsilevyt, voi oikein lajiteltuina kierrättää jopa ilmaiseksi.

Jätemateriaalien kierrätys ja hyödyntäminen pienentää ilmastonmuutosta kiihdyttävien päästöjen määrää. Kierrätyksen ja energiahyödyntämisen ansiosta jätemateriaaleilla vähennetään neitseellisten raaka-aineiden ja fossiilisten polttoaineiden tarvetta, jolloin päästöt supistuvat tuotantoketjussa. 

 

L&T:n uusioraaka-aine- ja kierrätyspolttoainetoimitukset pienensivät laskennallisesti vuonna 2008 Suomen hiilidioksidipäästöjä runsaalla kahdella miljoonalla tonnilla. Määrä vastaa noin puolta koko Suomen tieliikenteen tavarakuljetusten aiheuttamista päästöistä.

Hyvin suunniteltu on puoliksi lajiteltu

Rakennusjätteiden kierrättäminen vaatii paneutumista, koska lajittelun käytännön toteutukseen vaikuttavat rakennuskohde, rakentamisen vaiheet ja vuodenajat. Helpoimmalla pääsee, kun käyttää jätehuollon ammattilaisen apua suunniteltaessa työmaan jätehuoltoa. L&T:ltä saa kaikki tarvittavat palvelut rakennustyömaan ympäristönhuoltoon.

Ammattilainen ottaa suunnittelussa huomioon olosuhteet, ennakoi syntyvien jätteiden määrän ja laadun, antaa opastuksen lajitteluun sekä määrittelee tarvittavat jäteastiat. Suunnitelman voi tehdä kerralla valmiiksi ennen rakennusprojektin käynnistämistä tai sitä voi päivittää projektin edetessä, jolloin jätteiden lajittelu tehostuu entisestään ja työmaalla on vain kulloinkin tarpeelliset keräilyvälineet eri jätemateriaaleille.

Lajittele oikein

Rakennusjätteistä on eriteltävä kivipohjainen aines, kyllästämätön puu ja metallit sekä muut jätemateriaalit paikallisten vaatimusten mukaan. Rakennuksella syntyvää ongelmajätettä ovat esimerkiksi asbesti, maalit, lakat, loisteputket sekä kesto- ja kyllästetty puu, jotka pitää aina eritellä muusta jätteestä. Muovipalat, styroksit ja pienet puupalat voi laittaa energiajakeeseen tai kerätä erikseen, joten kaatopaikalle päätyy lopulta vain pienerät eristevillaa, kipsilevyä, rikkoutuneita ikkunalaseja ja PVC-muovia sekä siivousjätettä.

lt2

www.lassila-tikanoja.fi