Karelia-Upofloor Oy

www.upofloor.fi

 

 upofloor1 upofloor2

AITO PUULATTIA ON LUONNOLLINEN VALINTA

Karelia-Upofloorille parkettilattian suunnittelussa ja materiaalien valinnoissa on tärkeää huomioida tuotteen koko elinkaari. Yhtenä koko tuotantoprosessimme läpi kantavana johtoajatuksena on syntyvien jätteiden määrän pienentäminen ja haitallisuuden vähentäminen mahdollisimman tehokkaasti. Tähän päästään järkevällä materiaalien hyödyntämisellä sekä tehokkaalla, energiataloudellisella tuotantoteknologialla. Valmistusprosessissa syntyvä puru käytetään valtaosin omaan energiantuotantoon. Jätevedet puhdistetaan kehittämällämme, täysin biologisella menetelmällä. Parketeissa käytettävä puuraaka-aine tulee hyvin ja huolella hoidetuista, sertifioiduista metsistä.

Ympäristöystävällisyys leimaa myös tuotteiden käyttöä, onhan aidon puulattian elinkaari parhaimmillaan yli 50 vuotta. Käyttöikää voi entisestään pidentää hionnalla ja pintakäsittelyllä. Puu sitoo ilmasta itseensä hiiltä, ja näin vähentää tehokkaasti ilmaan vapautuvan hiilidioksidin määrää. Karelia-Upofloor suunnittelee ja valmistaa tuotteensa mahdollisimman kestäviksi ja turvallisiksi käyttää – ne kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.

Karelia-Upofloor-parketit eivät sisällä raskasmetalleja tai muita haitallisia aineita. Näin ne voidaan elinkaarensa lopussa hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi energiantuotannossa. Kaikki pakkauksissa käytetyt materiaalit ovat joko raaka-aineeksi kierrätettäviä tai ohjattavissa energiantuotantoon.

Suomalaisena parketin valmistajana Karelia-Upofloor huomioi ympäristön hyvinvoinnin kaikessa toiminnassaan. Henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita koulutetaan säännöllisesti ympäristöasioista, ja prosessien vaikutusta ympäristöön valvotaan hyvässä yhteistyössä eri ympäristöviranomaisten kanssa. Jatkuvalla tuotekehityksellä varmistetaan se, että käytössä ovat aina parhaat raaka-aineet ja mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavat materiaalit. Lopputuloksena on edustava valikoima parketteja, joista jokainen on syntynyt luontoa kunnioittaen ja valmistunut korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti.

www.upofloor.fi