www.svedbergs.fi

SVEDBERGS KYLPYHUONEKALUSTEET JA YMPÄRISTÖ

sve2

                                         

Svedbergs valmistaa laadukkaita ja kestäviä kylpyhuonekalusteita omassa tehtaassaan Dalstorpissa, Västergötlandissa Ruotsissa. Svedbergs huomioi ympäristönäkökohdat laajasti toiminnassaan. Yhtiön toimintaperiaatteisiin on kirjattu tavoite luoda edellytykset pitkäjänteiselle kestävälle kehitykselle ja sitä mukaa hyvät elinolosuhteet tuleville sukupolville. Jo tuotteiden pitkä käyttöikä itsessään vähentää ympäristön kuormitusta.

 

Innovaatiokykyisen tuotekehityksen avulla Svedbergs työskentelee aktiivisesti tuoteturvallisuuden ja mahdollisimman pienten ympäristövaikutusten puolesta. Yhtiö asettaa vaatimuksia myös alihankkijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen ympäristön suhteen, ja on aktiivisesti mukana kehitystyössä jonka tavoitteena on minimoida vaarallisten aineiden käyttö rakennustuotteissa.

 

Tuotteet valmistetaan pääasiassa uusiutuvista ja/tai kierrätettävistä tai lämmitykseen kelpaavista materiaaleista. Tuotantoprosessissa ekologisuudesta huolehditaan monin tavoin. Kalusteiden maalauksen ja lakkauksen aikana ei synny ylijäämää, mistä huolehtii suljettu ruiskujärjestelmä. Tehdas hyödyntää tehokkaasti tuotantotilojen poistoilman. Suljetun viilennysjärjestelmän synnyttämä lämpö käytetään talvella tuotantotilojen lämmittämiseen. Raaka-aineet ja muut materiaalit käytetään tehokkaasti ja vältetään jätettä. Jätteet lajitellaan tarkasti ja kierrätetään sisäisesti tai toimitetaan ulkoiseen kierrätykseen. Kaikki palava jäte käytetään tehtaan omassa lämmitysjärjestelmässä ja ylimääräinen lämpö myydään kunnan kaukolämpöverkkoon.

 

Viime vuosien aikana on kehitetty useita ympäristöä säästäviä tuoteparannuksia. Muun muassa kaikki WC-istuimet on varustettu vettä säästävällä kaksoishuuhtelukoneistolla. Pieni huuhtelu kuluttaa vettä vain n. 3 litraa, vastaava määrä täyshuuhtelulla on n. 6 litraa. Peilien ja peilikaappien loisteputkivalaisimia ohjataan HF-liitäntälaitteella, jolloin loisteputki syttyy heti ilman värinää. Uusi tekniikka säästää sekä energiaa että ympäristöä. Nämä loisteputket ovat pitkäikäisiä, käyttöaika n. 20.000 tuntia eli 10 vuotta.

Tuotteiden käytöstä aiheutuvat ympäristöhaitat liittyvät lähinnä siihen, miten paljon vettä kuluttaja kylpyhuoneessaan käyttää.

sve1