www.variante.fi

variante1


Kaikille ja kaikkialle

Kaiken ikäisille, pituisille sekä erilaisen liikuntakyvyn omaaville käyttäjille - yhdelle käyttäjälle tai yhteiskäyttöön. Yleispätevä ratkaisu poistaa leimaavan jaottelun ns. koti- ja erikoiskeittiöihin.

Turvallisuus

Variante-keittiössä tuoli on istumista – ei kiipeilyä varten. Keittiökoneet apu- ja laskutasoineen ovat aina ergonomisesti sekä turvalliseen käyttökorkeuteen sijoitetut. Paloturvallisuuteen liittyvät tekijät sekä helppokäyttöisyys painottuvat laitevalinnoissa.
Säätöjä valvovat turvamekanismit (CE). Uudentyyppinen valaistusratkaisu on oleellinen osa työskentelyn turvallisuutta.

Ergonomia  ja esteettömyys

Työskentelyasento on aina itse kullekin sopiva sekä säilytystilat helposti käden ulottuvilla.
 
Käyttäjäkohtainen säädettävyys perustuu perinteisistä säädettävistä keittiöratkaisuista poiketen kalusteen manuaalisiin vaakasuuntaisiin säätöihin, mistä johtuen silloin kun työtason korkeusasemaa on tarve muuttaa harvoin, tarjoaa ratkaisu täydelliset säätöominaisuudet myös ilman sähkötoimista korkeudensäätömekanismia.

Variante-keittiö on luonteva osa esteetöntä ja älykästä talotekniikkaa.

Elinkaariominaisuudet               

Variante-keittiö kykenee huomioimaan käyttäjiensä yksilölliset sekä tulevaisuuden muuttuvat tarpeet.

Ympäristövaikutukset

Keittiötä ei tarvitse saneerata tai vaihtaa uuteen käyttäjien liikuntakyvyn äkillisesti tai ajan myötä heikentyessä. Ekologisesti ja taloudellisesti tuhlaavaa tulevaisuuden ”tuplahankintaa” ei tarvita.

Keittiö on rakenteellisesti kestävä ja varmatoiminen. Laadukkaat kierrätettävät materiaalit takaavat osaltaan kalusteen pitkän käyttöiän. Ympäristökuormitusta voidaan edelleen pienentää esim. käyttämällä massiivipuulevyä kalusteen runkorakenteissa, työtasossa ja ovissa. Työskentelyn turvallisuus pienentää osaltaan merkittävästi keittiön hiilijalanjälkeä.

Edut yhteiskunnalle

Itsenäistä asumista edesauttavan Variante-keittiön hankintakustannus vastaa laitoshoitopaikan noin yhden kuukauden kustannusta. Säädettävyyden mahdollistamat oikeat työskentelyasennot helpottavat myös kotiavustajien työskentelyä.
Erityisesti vanhuksille runsaasti tapaturmia aiheuttava kiipeilytarve keittiössä on poistettu.
Hankinnan elinkaariominaisuuksien lisäkustannus muuttuu pidemmällä aikajänteellä säästöksi.
 

www.variante.fi

variante22