Ekologinen rakentaminen ja materiaalit

www.rakentajanekolaskuri.fi

pientalorakentajille suunnattu nettityökalu, jolla voidaan vertailla rakennusvaiheiden valintojen vaikutusta rakennuksen ekotaseeseen. Sivustolta löytyy myös hyvä ekorakentamisen tietopankki.

www.passiivi.info

ohjeita passiivitalon arkkitehtisuunnitteluun

www.puuinfo.fi

laajat puurakentamisen infosivut. Tietoa, ohjeita ja runsaasti linkkejä.

www.talotori.net/ 

luonnonmukaisen rakentamisen tietopankki Talotori

www.safa.fi/fin/safa/kestavan_suunnittelun_sivusto_-_eko-box/

EKO-BOX, Suomen Arkkitehtiliiton kestävän rakentamisen tietopankki, jossa käsitellään yhdyskuntasuunnittelua sekä uudis- ja korjausrakentamista ympäristö- ja ilmastonäkökulmasta

 

Elinkaariasuminen

www.esteeton.fi

Invalidiliiton ylläpitämä sivusto esteettömästä asumisesta ja rakentamisesta

www.tts.fi/ekoelias

TTS tutkimuksen EkoElias-hankkeen sivut

http://asumisterveysliitto.fi/pages/sivut1/etusivu.php

Asumisterveysliiton sivut, sisältää myös ohjeita remontoijalle ja uudisrakentajalle. Tietoa mm. homevaurioiden ehkäisystä.

 

Korjausrakentaminen

www.teeparannus.fi

Tee parannus! -viestintäohjelman sivut, tietoa ekotehokkaasta korjausrakentamisesta

www.rakennusperinto.fi

Museoviraston ja ympäristöministeriön sivusto korjausrakentamisesta

www.restaurointi.net

Ammattitaitoista työvoimaa erilaisiin restaurointeihin, tietoa vanhan rakennuksen tutkimuksesta

 www.rakennusapteekki.fi/ 

  • - Rakennusapteekki tarjoaa korjausrakentamistietoa sekä myy uusia ja käytettyjä rakennusosia ja materiaaleja

 

Kestävä yhdyskuntasuunnittelu ja yhteisöllisyys

www.tekes.fi/ohjelmat/yhdyskunta

Tekesin Kestävä yhdyskunta 2007-2012-ohjelman kotisivu

http://urba.tkk.fi/

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen URBA (Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit) –hankkeen sivusto. Pääkaupunkiseutu lähtökohtana, mutta sovellettavissa muuallekin

http://ytk.tkk.fi/fi/

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen omat sivut

 

Energiatehokas koti

www.energiatehokaskoti.fi

Motivan ylläpitämä sivusto energiatehokkaasta rakentamisesta

www.ymparisto.fi/energiatehokkuusdirektiivi

rakennusten energia- ja ekotehokkuus

www.biohousing.eu.com/heatingtool/default.asp

EU:n Intelligent Energy Europe –projektissa syntynyt työkalu pientalon lämmitysjärjestelmän valintaan. Tietoa uusista lämmitysratkaisuista.

www.merainfo.fi

matalaenergiaratkaisut kerrostaloissa

www.motiva.fi

sivustoilla runsaasti tietoa energiaa säästävistä ratkaisuista, uusiutuvista energiamuodoista, erilaisista pientalojen lämmitysmuodoista yms.

www.buildup.eu

Euroopan komission internetsivusto energiatehokkaasta rakentamisesta. Englanninkielinen

www.helen.fi/energia

Helsingin Energian sivut, neuvoja energian säästämiseksi, kodinkoneiden ja lamppujen valintaan ym.

www.ekoenergia.fi/energiansaasto

Suomen luonnonsuojeluliiton negawattineuvonta

 

Energiatodistus

www.ymparisto.fi/energiatodistus

rakennusten energiatodistus

www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=105735&lan=fi

lataa tästä rakennuksen energiatodistusopas

Viranomaistahoja

www.ymparisto.fi  (http://www.ymparisto.fi/maankayttojarakentaminen)

Ympäristöministeriön ohjeita maankäytöstä ja rakentamisesta, mm.

www.ymparisto.fi/rakentamismaaraykset

Suomen rakentamismääräyskokoelma

www.ymparisto.fi/energiatehokkuusdirektiivi

rakennusten energia- ja ekotehokkuus

www.pientalonlaatu.fi/

Oulun rakennusvalvonnan laskuri pientalon laadun tarkistamiseksi  

Asumisen ratkaisuja 

www.keittiotieto.fi

  • Uusi keittiöportaali. Tietoa keittiön hankinnasta ja remontoinnista.

 

Yleissivustoja

 

http://www.ilmaisenergia.info/

Foorumi uusiutuvista energiamuodoista  

www.taik.fi/futurehome

Future Home, Aalto-yliopisto (Taideteollinen korkeakoulu), tutkimusta elämisen ja asumisen ympäristöistä

www.martat.fi

Marttaliiton sivut, sisältää mm. neuvoja arkeen ja ohjeita kodin turvallisuuteen

www.tekes.fi/tila

Tekniikan kehittämiskeskuksen Tila-ohjelma; rahoitusta asumisen, rakennus- ja kiinteistöalan käyttäjälähtöiseen tutkimukseen. Myös hyödyllisiä aihepiirin linkkejä.

www.safa.fi

Suomen Arkkitehtiliiton sivut

www.rakennustieto.fi

tietotuotteita rakentamisen, talotekniikan, sisustamisen ja kiinteistönpidon tarpeisiin

www.luonnontila.fi

  • laajasti ajantasaista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa Suomen luonnon tilasta ja sen kehityksestä

Ilmastonmuutos

www.vn.fi/toiminta/tulevaisuusselonteko/fi.jsp

Tavoite Suomen ilmastopäästöjen vähentämiseksi, Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 15.10.2009

www.fmi.fi/ilmastonmuutos

Ilmatieteenlaitoksen sivut ilmastonmuutoksesta

www.co2-raportti.fi

uutiskirje ilmastonmuutoksesta

www.ilmasto.org

luonnonsuojelujärjestöjen kattavat ilmastonmuutossivut

Ympäristöjärjestöjä

www.wwf.fi

 Suomen WWF:n kotisivut

www.sll.fi

Suomen Luonnonsuojeluliiton kotisivut