TTS:n julkaisuja, raportteja ja oppaita kokonaisuudessaan luettavissa.

Ekotoimivaa elinkaariasumista. Heli Mäntylä, Minna Kuusela, Anne Korhonen, Tarja Marjomaa, Sari Liski‐Markkanen, Minna Heino, Pirkko Kainiemi ja Matti Kuittinen. 2012. TTS:n julkaisuja 416

Asukaslähtöistä senioriasumista - Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke. Heli Mäntylä, Minna Kuusela, Sari Kivilehto, Anne Korhonen, Tarja Marjomaa, Sari Liski‐Markkanen, Tuomo Vainikainen,Erja Rappe, Terhi Jussila ja Matti Kuittinen. 2012. TTS:n julkaisuja 414.

Avain ekotomivaan kotiin - Asumisvalintojen kestävyys suunnittelun haasteena. Heli Mäntylä.  Aalto-yliopioston julkaisuja, Väitöskirjat 9/2011. ISBN 978-952-60-4440-8

Kotitalouskoneet ja -laitteet vapaa-ajan asunnolla. Arja Rytkönen. 2008. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 38.

Siivoustyön fyysisen ja psyykkisen kuormituksen vähentäminen ammatillisessa kotisiivouksessa. Anneli Reisbacka, Arja Rytkönen, Sari Liski-Markkanen, Risto Kuisma, Hanna-Riitta Kymäläinen, Jenni Määttä, Erja Toiviainen-Laine, Anna-Maija Sjöberg. 2008. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 37. 

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) – Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys.2008. Kirsti Ahlqvist, Minna Santavuori, Pekka Musto-nen, Ilmo Massa, Arja Rytkönen. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita36. 

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa – Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu. Heli Mäntylä, Irene Roos. 2008. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 35.

Kylmäsäilytyslaitteiden sähkönkulutus käyttöolosuhteissa. 2006. Anne Korhonen. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 31.

Ekotehokkaiden innovaatioiden ja käytäntöjen alustava kartoitus. 2006. Pirkko Kasanen (toim.). Työtehoseuran raportteja ja oppaita 30.

Kompostien kiihdytinaineiden vertailu. 2006. Anne Korhonen. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 29.

Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. 2006. Soili Miekkala ja Anna-Maija Kirkkari. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25.

Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla – edellytyksiä ja haasteita - Tutkimus Padasjoella ja Töysässä. 2006. Sari Kivilehto, Tiina Lybeck, Irene Roos ja Arja Rytkönen. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 24.

Maatilan hakelämmityksen paloturvallisuus. 2006. Harri Solmio. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 22.

Kompostoreiden seosaineiden vertailu. 2005. Anne Korhonen ja Raili Alkula. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 21.

Uudet pientaloasunnot - Asukkaiden kokemuksia asuntomessutalojen toimivuudesta. 2005 Anne Malin, Anneli Reisbacka ja Sari Liski-Markkanen. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20.

SÄHKÖLIESIEN VERTAILUTUTKIMUKSET 2004–2005 Suorituskyky, energiatehokkuus, käyttöturvallisuus ja -ominaisuudet. 2005. Anne Korhonen ja Arja Rytkönen. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 19.

”Lajittelisin, jos…” Kerrostalon jätehuolto asukkaan näkökulmasta – Kehittämisen perusteita. 2004. Irene Roos, Riitta Kojo ja Liisa Sillanpää Työtehoseuran raportteja ja oppaita 12.

Biojätteen erilliskeräilyn järjestelyt kotitalouksissa Jätekukko Oy;n alueella. 2004. Anne Korhonen jaHeikki Kallunki. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 9.