Sivuston on laatinut työryhmä

Heli Mäntylä, projektipäällikkö, TTS tutkimus

Minna Kuusela, arkkitehti SAFA, tutkija, TTS tutkimus

Kaija Laaksonen, verkkotiedottaja/toimitussihteeri, TTS tutkimus

Matti Kuittinen, arkkitehti, Kombi Arkkitehdit Oy

Kustaa Lehtonen, arkkitehti SAFA, Arcnovor Oy

 

 Tekninen toteutus Kaija Laaksonen